na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.2%
Số hồ sơ xử lý: 487
Trước & đúng hạn: 487
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP CÁT - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203900305 hoặc 0343437018.

Email: hiepcat.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 10
Tất cả: 7,781