na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 459
Trước & đúng hạn: 459
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:01/04/2023 05:07:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP CÁT - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203900305 hoặc 0343437018.

Email: hiepcat.namsach@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 28,372